Jak skutecznie motywować pracowników.

Jak skutecznie motywować pracowników.

23 marca 2018 Wyłącz przez Cezary

Im bardziej pracownik jest zaangażowany w wykonywane zadania, im bardziej czuje się zmotywowany i powiązany z sukcesem firmy, tym większa jest szansa, że będzie się przykładał do swojej pracy i faktycznie będzie służył dobru firmy. Dlatego właśnie, warto się zastanowić nad tym, w jaki sposób można zmotywować pracownika, tak aby mieć pewność, że zawsze będzie on z siebie dawał wszystko, tak aby pracodawca był z niego zadowolony i żeby firma odnosiła sukcesy.

Wszystko zaczyna się od managera

Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że wiele tutaj zależy od managera i to od niego się wszystko zaczyna. Jeśli będzie on entuzjastycznie podchodził do danego zadania, jeśli będzie pokazywał podwładnym, że są w stanie to zrobić, to oni również z większym zaangażowaniem będą do tego zadania podchodzić.

Dodatkowo to manager musi ustalić cel do osiągnięcia, tak aby wymagał zaangażowania pracowników, dawał im możliwość większego wykazania się, ale jednocześnie też, był realny do osiągnięcia. Poza tym, dobrą praktyką będzie angażowanie pracowników we wspólne ustalanie tego celu, bo wówczas będą się czuli bardziej odpowiedzialni za jego osiągnięcie.

Warto przekazywać zadania

Im więcej wiary i zaufania okażemy ludziom, tym bardziej będą oni chcieli udowodnić, że faktycznie na to zasłużyli. To oznacza, że tym bardziej będą się starali spełnić postawiony przed nimi cel.

Dlatego właśnie warto na pracowników przekazać część obowiązków i pozwolić im, aby zrobili dane zadanie po swojemu. Wówczas będą mieli większą motywację, aby wszystko wyszło perfekcyjnie, bo będą czuli się osobiście odpowiedzialni za daną część projektu. Jeśli coś wyjdzie nie tak jak powinno, pamiętajmy, aby zwrócić uwagę indywidualnie, a nie przy całej grupie. Dodatkowo podkreślajmy, że jest to krytyka danego rozwiązania, a nie osoby, która je wdrożyła.

Jest wiele czynników, które mogą wpływać na motywację pracownika. Dlatego dobry manager musi umieć dostrzegać wszystko, co dzieje się dookoła niego. Również potrzeby pracowników. Im więcej z nimi będzie rozmawiał, tym łatwiej będzie mu ocenić ich umiejętności i pragnienia, a więc też odpowiednio dobierać do nich zadania, które mają wykonać.

To też oznacza, że dobry manager powinien żyć w dobrych stosunkach ze swoim zespołem, bo wówczas jego sposoby motywacji, będą też przynosiły większe pozytywne efekty. Ludzie będą mieli do niego zaufanie, będą go szanować i będą chcieli go zadowolić, a on swoim zachowaniem powinien pokazywać, że to zauważa i docenia.