Szkoła w czasach powojennych

System edukacji w czasach powojennych przeszła dość dużą przemianę w porównaniu do obowiązujących wcześniej standardów. Związane to było przede wszystkim z panującym wówczas ustrojem. Uczniowie zobowiązani byli do uczestniczenia w pochodach z okazji 1 maja, a w liceum musieli należeć do Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej.

W szkołach nadal obowiązywały mundurki, a każdy uczeń musiał nosić na ramieniu przyszytą tarczę swojej szkoły. Jedyny dzień „bezmundurkowy” to sobota, która była wówczas pracująca. Większość strojów, w których dziś uczniowie przychodzą na lekcję i tak nie spotkałaby się wówczas z aprobatą nauczycieli.

Wśród obowiązkowych przedmiotów znajdowały się m.in. przyroda, geografia, matematyka, język polski, rosyjski oraz rysunek.

Religia nauczana była wtedy poza murami szkoły, najczęściej w salkach katechetycznych w pobliży parafii. Dużą popularnością wśród uczniów cieszyło się wówczas harcerstwo i Czerwony Krzyż. Do rzadkości należało natomiast organizowanie wycieczek szkolnych.

http://www.mtlumaczenia.pl/koreanski