Metody pracy z klientami

Każdy trener ma swój preferowany tryb pracy. Wybór konkretnej metody nauczania nie powinien jednak zależeć tylko od jego gustu, ale także od celów szkolenia, uczestników i czasu, który jest na niego poświęcony. Wyróżniamy dwie główne metody. Pierwsza z nich zakłada dominującą rolę prowadzącego, zaś druga jest bardziej zorientowana na klienta. Najbardziej charakterystycznym przykładem odnoszącym się do pierwszej z nich jest wykład.

Jego niewątpliwą zaletą jest możliwość przekazania sporej ilości informacji bardzo dużej grupie. Niestety istnieją również wady. Uczestnicy nie mają szansy na wykazanie się aktywnością, co może skutkować znudzeniem i małą efektywnością całej prezentacji. Przykładem zastosowania drugiej metody są dyskusje, burze mózgów, gry symulacyjne, studia przypadku i różnego typu projekty. Ich największą korzyścią jest aktywizowanie uczestników , którzy czują się odpowiedzialni za rezultaty.

Niestety tego typu akcje pochłaniają sporo czasu i istnieje jednocześnie szansa na odejście od celu szkolenia.